Vi ønsker at nytænke det særlige område i Præstø omkring havnen og stranden. Havnens bynære placering giver mulighed for en tydelig kontakt mellem bymæssige aktiviteter, det maritime liv og naturoplevelser ved fjorden – her er mulighed for at inddrage havnearealer til urbane aktiviteter - rekreative og kulturelle - samt skabe unikke rammer for et alsidigt maritimt miljø.

Der skal være fysiske udfoldelsesmuligheder, og det er oplagt at udnytte stedets potentiale ved at binde de forskellige aktiviteter, oplevelser og muligheder sammen i en fremtidig satsning.

Hvem kan få glæde af projektet:
Området langs vandet ønskes udviklet til gavn og glæde for byens borgere, samt for at tiltrække nye borgere og besøgende/turister, for herved at skabe et øget grundlag for indtjening for byens handlende generelt samt udvikling af det særlige miljø, som der er.

Vi forestiller os en udvikling, som kobler områderne sammen, tilbyder både nye og bedre faciliteter og skaber synergi på tværs af stranden, engen, byen og havnen. Der skal være muligheder for, at alle potentielle brugere, både organiserede og uorganiserede, kan få adgang til vandet.

Der tegner sig en stærk hoved-idé:
Der kunne skabes et sammenhængende stiforløb i hele kystens forløb. Promenaden fra Nysø-krogen til stranden og videre til Dalen kan give en helt ny og sanselig oplevelse, hvor byliv, naturoplevelser og færdsel går op i en højere enhed.

Et nyt fælles hus med mødelokaler, toilet og badefaciliteter, sauna osv. til alle brugere, kunne være en spændende mulighed. Et turistkontor en oplagt mulighed. En opdeling af brugere i vandet og på vandet.  En naturlig opdeling af aktiviteterne, som samtidigt gør dem mere sikre og dog synlige for hinanden.

En reetablering af Søbadeanstalten kunne blive et stort aktiv for byen.

En mulig udvidelse af badestranden til glæde for især de mindste. Træ-ramplaer til ophold og solbadning.

Fælles adgang til vandet via slæbesteder og broer vest for badeanstalt for roere, sejlere, SUP’er, kajak, kanoer osv.

Brugernes særlige ønsker skal naturligvis indarbejdes i projektet; skolernes ønske om svømmeundervisning, sejlklubbens ønske om mødefaciliteter og vinteropbevaring af både, sejlskoler osv; roklubbens behov for nye klublokaler og bådhal, vinterbadernes ønske om omklædning og sauna, kajakroerne og SUP-boardernes ønske om opbevaring og isætning, de badendes ønske om rolige områder til de små børn, broer og vipper til de unge og let adgang generelt og fokus på sikkerhed, borgernes mulighed for at tilbringe tid ved vandet, dagsgæsternes mulighed for at isætte både, og meget mere.

En omorganisering af hele området er vores vision, således at det fremstår venligt og indbydende til gavn og glæde for alle.