Præstø sejlklub:
Med ca. 400 medlemmer er Præstø Sejlklub en af de medlemsmæssigt væsentligste brugere af Præstø Havn med vand og land anlæg. Det vil sige, at vi har væsentlig interesse i at sikre og udvikle vore medlemmers forhold på og omkring Præstø Havn til de bedst mulige for sejlere og bådejere. Som en demokratisk og medlemsstyret forening er vort overordnede ønske at dette kan og skal ske i samdrægtighed, harmoni og enighed med øvrige lokale og udenbys interessenter og borgere således som vi forstår det er hensigten i projektet ”Fritid ved Vandet”. Vi har derfor allerede nu udpeget og afsat væsentlige ressourcer og kompetencer, der kan og vil deltage på ovestående forudsætninger.

Jes Lysdal Boldsen, formand for bestyrelsen PSK

Præstø Roklub:
Præstø Roklub har en stor interesse i at få klubbens faciliteter op til nutidig standard og kan se spændende perspektiver i projekt Fritid ved Vandet. Vi har nogle basale ønsker i forhold til at kunne have adgang til vandet, socialt samvær, dyrke vores sport og opbevare vore både. Vi deler gerne glæden ved at benytte vandet og tilgangen til dette med andre borgere, foreninger og interessegrupper.

Martin Poulsen, formand Præstø Roklub