Marts 2018
På den nyligt afholdte generalforsamling blev det besluttet, at Fritid ved Vandet forsætter i den nuværende "dvaletilstand" indtil der igen måske bliver brug for os. Læs referatet her
Læs formandens beretning her

Kontingent for 2018 er 30 kr. som indbetales på foreningens konto: 6140 4225635 Møns Bank. 

Marts 2017
Støt projektet med et medlemsskab. Kontingent for 2017 er 100 kr. som indbetales på foreningens konto: 6140 4225635 Møns Bank. 

Februar 2017
Generalforsamling. Læs referatet her
Læs formandens beretning her

Januar 2017

Møde i Interessentgruppen. Læs referat her

December 2016
Bestyrelsesmøde 08. decemmber 2016 kl. 19 i Sejlklubben

November 2016
Bestyrelsesmøde 10. november 2016 kl. 19 i Sejlklubben
Møde med havnechefen

Oktober 2016
Bestyrelsesmøde 10. oktober 2016 kl. 19 i Sejlklubben

September 2016
Bestyrelsesmøde 14. september 2016 kl. 19 i Roklubben
Møde i Interessentgruppen 28. september 2016 kl. 19. Dagsorden og sted følger.

Juni 2016

Foreningen FRITID ved VANDET er nu stiftet. Foreningens formål er at understøtte aktiviteter på og ved vandet i Præstø, skabe et oplevelsesrigt forløb langs havnefronten fra Nysøkrogen til Dalen, at udvikle og ikke mindst gennemføre Vandsportens by. Med en forening kan vi lettere søge fonde, kommune, virksomheder, foreninger m.fl. om midler til realiseringen.
Bliv medlem af foreningen Fritid ved Vandet
Som medlem viser du, at du bakker op omkring projektet. Du vil få mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter, blive medlem af én eller flere arbejdsgrupper, du vil løbende blive orienteret om projektets udvikling, og du kan deltage i den årlige generalforsamling.
Kontingentet på 100 kr. årligt, kan indbetales på foreningens konto: 6140 4225635 Møns Bank. 
Har du lyst til at være med i én af arbejdsgrupperne, modtage mails mm., så send os en besked på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

Maj 2016

Stiftende generalforsamling 19. maj 2016 kl. 19

 

Marts 2016

Hvad sker der egentlig med havneområdet? Med projekt Fritid ved Vandet?
Jo interessentgruppen har haft temadag lørdag d. 12. marts 2016, hvor vi diskuterede, hvordan det fremadrettede arbejde skal foregå.
Ved en god lang gåtur fra Nysøkrogen til Dalen, fik vi genopfrisket det projekt, som en tegnestue har lavet skitsetegninger til. Vi diskuterede også, hvilke delprojekter, vi kan igangsætte hurtigt, samtidig med at vi arbejder videre med helheden.
Vi besluttede også, at dannelsen af en forening Fritid ved Vandet, ville være vigtigt for at kunne ansøge fonde. Foreningen vil komme til at bestå af en bestyrelse, som er koordinerende for en del nedsatte grupper, som skal arbejde med de forskellige dele af projektet: Vandsportsbyen, Aktiviteter, Rum & Rammer osv.
I nærmeste fremtid bliver der indkaldt til stiftende generalforsamling af foreningen Fritid ved Vandet torsdag, d. 19. maj 2016 kl 19.00 på Præstø Privatskole. Alle interesserede er meget velkomne. Der er allerede forslag til kandidater til bestyrelsen, så man skal ikke være bange for at komme!!!

MENY var sponsor for dejlig pålæg til temadagens frokost

   

Oktober 2015

På første møde i følgegruppen blev der nedsat følgende grupper:

Styregruppe: Hugo, Jesper og Anne Sofie.
Aktiviteter og tilbud: Jens Sohl, Nikolaj, Janus og Lene (+Steve) Mødes den 26/11 kl. 19
Kommunikation Bente, Jens J, Ib og Dorthe Mødes den 10/11 kl. 19
Rum og rammer Karen Margrethe , Dorthe og Bente. Mødes den 5/1 2016 kl. 19.30 
Drift, økonomi, organisering: Endnu ikke nedsat

Næste møder 3/12 og 19/1 Begge dage kl. 19.

 Juni 2015

Præstø Havnefront, Fremtidige forhold, oplæg til borgermødet d. 24. juni <klik her> for at se.(opdateret 19/6-2015)

Præstø Revitalisering af havnefront, Analyse og hovedgreb, oplæg til borgermødet d. 24. juni <klik her> for at se.(opdateret 22/6-2015)

Juni 2015

Præstø Havnefront, Fremtidige forhold, oplæg til borgermødet d. 24. juni <klik her> for at se.

Juni 2015

Foreløbig Analyse og hovedgreb til styregruppe mødet <klik her> d. 17. juni. for at se.

Marts 2015

Borgermøde Præstø d. 17. marts 2015

Ca. 130 fremødte borgere, styregruppen samt Per Nedergaard Rasmussen og Stine Berg fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling, som faciliterede mødet.

1) Først bød Henny Jørgensen formand for lokalrådet velkommen til de ca. 130 fremmødte borgere. Hun fortalte kort om projektet forløb frem til denne dag.

Herefter præsenterede Dorthe Palm styregruppen for projektet, deres baggrund for at gå ind i projektet. Hun orienterede tillige om muligheden for at deltage i en følgegruppe for projektet. Denne gruppe har mulighed for at følge projektet, få tilsendt referater og kan komme med anbefalinger til styregruppen.

2) Hernæst orienterede Stine Berg den fremadrettede proces
- 24. - 26. marts interessent analyser i Præstø
- 4. maj tegnestuen starter deres arbejde med at tegne 2 – 3 hovedgreb
- 24. juni Birgermøde hvor procesplanen præsenteres

3) Per Rasmussen holdt et oplæg om friluftsliv og udemotion,
- Danskerne benytter i stigende grad naturen, skoven, veje mv når de dyrker idræt, men en stor del går også i fitness
- Det er især løb, styrketræning (også hold fitness) og vandreture, danskerne fortrækker som motionsform
- Børn benytter stadig de traditionelle hal faciliteter, og dyrker fodbold, svømning og gymnastik. Dog ses en stigende tendens til at børn begynder at dyrke de nævnte voksendrætter, især løb
- Adgangen til udearealet skal være let og oplevelsesrig
- Gerne afstressende aktiviteter og aktiviteter der styrker sociale netværk
- Også ikke idrætsaktiviteter, der kan virker som attraktor for ikke idrætsaktive
- Bedre adgang til vandet vi fx pontoner, trapper, stier mv
- Flere friluftsfaciliteter v. vandet fx toiletter, spisested, grejbank, overnatningsmuligheder, bademuligheder, mv
- Læ muligheder til ikke aktive, legerum til børn og unge fx labyrinter, klatretårn o.l.

4) Gruppearbejde og præsentation i plenum
Grupperne fordelte sig med mellem 5 og 10 personer i hver gruppe rundt på skolen. Her fik de 45 min til at diskutere mulighederne, herefter skulle de fremlægge en prioritering.

Skema over grupperne prioritering.

Prioriteringer
1) Rambla – sti hele vejen rundt, en række aktiviteter, udlejning, fælleshus, turistkontor, smelte klubber sammen – hvordan?
2) Parkering, biler værk fra kajen, havnen, skiltning og god tilkørsels veje
3) Fælleshus; slæbested, bro, asfalt fra slæbested til bro, stor både hal, mange flittige brugere, ro og fitnessmaskiner i eget rum, kaffe, baderum, dele med vinterbadere. God plads til regatta (landsdækkende), fjordsvømning. Bevar det unikke miljø
4) Stranden fungere, sand klamt, badebro virker ikke (mangler dybde, ikke plads andre steder) spændende badebro med udspring, tov og leg, påfyldning af sand, multibane på stranden som de unge kan mødes ved
5) Stranden, bygning m mulighed for omklædning, toilet, opbevaring, udlejning af grej
6) Multihus, nye mennesker -> motions center, stien fra Nysø til dalen -> tørskoet, belysning
7) Lægge bygninger ud i vandet -> tingene sænkes og følger vandet, rampe ud i vandet, -> friplads til p-plads. Stensætning på ydersiden af stranden, frede sivområdet fra udeaktiviteter
8) Pænt at se på, også ikke aktive, ude skaterbane v. venstre for springvandet, 
9) Dalen mangler toiletforhold -> åbne kirkens toilet og synliggøre det. P-pladser skal forbedres især v. Dalen evt. udvide p-plads, parkour v stranden.
10) fællesbygning, bevare stien, evt. parkour, stranden - > sand, bedre forhold til vinterbadere, udvide over i sivområder, dårlige toiletforhold i sær om vinteren
11) Lægge dele på flyde pontoner, flytbare aktiviteter og faciliteter, let at bytte rundt if. fremtiden, lokale til naturvejledere (bedre forhold), kan roklubben flyttes sammen med andre faciliteter? Plads til ikke aktive brugere fx rør v. en fisk, bassiner, fiskenet, minigolfbane (enkel),
12) Ny grund til bilforhandleren -> potentiale. Større stand, flytte fugle til holmene, fælles hus i Dambækshave, nok bådebroer? Flytte roklub?, komme ud på vandet tørskoet gangbesværet mv.


5) Umiddelbart kan gruppernes prioriteringer og notater fra dialogen i grupperne. Inddeles i tre kategorier
- Fælles multihus for foreninger, selvorganiserede mv. Med en række funktioner fx toilet, bådopbevaring, motionscenter, omklædning, grejbank, slæbested osv.
- Ungeområde, et mødested for byens unge, hvor de kan ”hænge” ud. Gerne med bade og udspringsmuligheder
- Infrastrukturs optimering; bedre belysning, bedre parkeringsforhold, bedre adgang til vandet, skiltning mv.

Gruppernes notater, prioriteringer og efterfølgende kommentarer vil indgår i det videre arbejde sammen med resultaterne fra interessentanalyserne i den endelige udviklingsplan for Præstø Havn.

Februar 2015


Onsdag den 4. februar indgik Præstø Lokalråd den endelige aftale med DGI om en foranalyse til et projekt for Præstø Havn og Strand.

Stine Berg DGI, Henny Jørgensen Lokalrådet og Charlotte Hvid DGI
Stine Berg DGI, Henny Jørgensen Lokalrådet og Charlotte Hvid DGI.

Det er nu et år siden Projekt Fritid ved Vandet blev igangsat af lokalrådet ved et borgermøde. Projektgruppen har I samarbejde med lokalrådet defineret projektet, fået tilsagn fra Vordingborg Kommune på 75.000 kr. fra LUP midlerne (under forudsætning af selv at skaffe yderligere 75.000 kr.), via de lokale sponsorer skaffet de 75.000 kr. og nu endelig underskrevet en aftale med DGI om en forundersøgelse og et skitseprojekt.

Projektet omhandler hele området fra Nysø krogen til Dalen med særlig fokus på området fra Dambæks Have til stranden. ”Projektgruppen har mærket en stor opbakning fra alle i byen – der er enighed om, at disse særdeles attraktive kvadratmeter kan bruges bedre” udtaler Anne Sofie Overgaard fra projektgruppen, ”Nu er fundamentet for en nytænkning af området skabt. Projektgruppen glæder sig til at få byens borgere involveret i de næste faser. Det er vigtigt for projektet, at alle ideer kommer frem”.

DGI vil nu invitere til en række møder. Projektgruppen har lavet en liste over interessenter, som DGI vil kontakte. I vil som sponsorer blive inviteret. Alle ideer kan blive nyttige. Det handler i denne fase ikke om at være uenig i ønsker, men om at få dem frem!

Der er borgermøde tirsdag den 17. marts kl. 19.30 i Cafeen på Præstø Skole. For at sikre alles kendskab til borgermødet husstandsomdeler medlemmer af roklubben invitationen. Eller du kan hente den her

I næste fase vil DGI sortere ideerne og konkretisere de bedste og realistiske i egentlige skitseprojekter.

En præsentation af skitseprojekterne vil forhåbentlig kunne finde sted på et nyt borgermøde til august.

Januar 2015

Rigtig godt nytår!

2015 kan blive et spændende år for Præstø. Vi er endelig i mål med indsamlingen af sponsormidler, og er utrolig glade og taknemmelige for den opbakning, sponsorerne yder til projektet.
En opbakning vi kan mærke hele vejen rundt. Alle vil dette projekt!
Som I måske har bemærket, så har Vordingborg Kommune udsat den endelige behandling af lokalplanen for området, til efter de har set et konkret udspil fra os. Vordingborg Kommune støtter som bekendt forundersøgelsen med 75.000 kr.

Vi har nu modtaget det endelige tilrettede tilbud fra DGI. Tilbuddet har roteret mellem Lokalrådet, projektgruppen og DGI nogle gange. Vi er meget tilfredse med, som tilbuddet ser ud nu. Vi har bl.a. fået præciseret, at projektet omhandler hele området fra Nysø Krogen til Dalen.

Det er spændende, om DGI kan leve op til forventningerne. Det tror vi meget på!

Projektgruppen holder et indledende dialogmøde med DGI den 4. februar omkring den videre proces. Vi forventer, at Lokalrådet på samme møde vil kunne underskrive aftalen med DGI.

Vi har i projektgruppen holdt et brainstormings/ julegløgg møde, hvor rigtig mange gode ideer kom på bordet. Vi kastede, uden hensyn til begrænsninger, en masse ideer i luften, som vi hver især har gået og tænkt på. En proces, vi meget gerne ser, hele byen deltager i.

Vi vil målrettet prøve at få pressen mere på banen, så vi kan sikre, at alle får mulighed for at deltage i idéprocessen. Det er vigtigt i denne 1. fase, at så mange ideer som muligt kommer på bordet , så DGI kan plukke de bedste. Vi må sikre, at ingen brænder inde med den helt rigtige ide.

DGI planlægger en række borgermøder, så alle interessenter kan blive hørt. Projektgruppen har lavet en liste over interessenter, som DGI arbejder videre med. Møderne vil være 1. fase i foranalysen og vil finde sted frem mod uge 20, hvor vi håber, 2. fase starter.

I 2. fase skal ideerne sorteres og konkretiseres.


November 2014
Vi er utroligt glade for den opbakning, vi mærker i hele byen.
Vi er særlig taknemmelige for sponsorernes økonomiske støtte, som gør det hele muligt.
I kan her på hjemmesiden se de sponsorer, som er villige til at investere i din og Præstøs fremtid – støt op om dem!!
Der er stadig plads til flere sponsorer, men vi har nu modtaget tilsagn nok til at sætte processen i gang. Vi forventer, at den brede opbakning vil kunne give projektet så meget momentum, at det forhåbentligt snart vil kunne ses på området!
Præstø Sejlklub og Præstø Roklub har hver især besluttet at støtte med 7.000 kr., ligesom de er meget aktive I projektgruppen.

DGI
Projektgruppen havde den 4. november et møde med 2 repræsentanter fra DGI, Stine Berg: Konsulent, turisme- og lokaludvikling og Bo Fisker: Leder af tegnestuen. Vi har efterfølgende modtaget et tilbud på en foranalyse, der er delt op i 2 faser:
Fase 1: Afdækning og analyse af interessenternes ønsker og behov
Fase 2A: Udarbejdelse af skitseprojekt til et aktivitetshus med nærområder
ELLER
Fase 2B: Udarbejdelse af skitseforslag, som projektgruppen udvælger efter fase 1

Tidsplan
Fase 1: Arbejdet forventes gennemført på en periode over 8 uger.
Fase 2A eller 2B: Arbejdet forventes at have en omfang af ca. 4 uger fordelt over en periode på ca. 8 uger.
Tidsplanen afklares i forbindelse indgåelse af samarbejdsaftalen og starter først op efter afslutning af fase 1.
I alt forventes arbejdet at strække sig over en periode på 16 uger. På opstartsmødet vil tidsplanen bliver afklaret og skitseret i en procesplan. Projektgruppen drøfter tilbuddet på et møde den 25. november. Tilbuddet ser meget lovende ud, men naturligvis er der forhold, der skal uddybes og præciseres, inden vi kan sætte arbejdet i gang. Spændende bliver det.

Vi er meget modtagelige for kommentarer og gode ideer , så skriv endelig. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.