foto af den gamle søbadeanstalt i Præstø
Venligst udlånt af Præstø Lokalhistorisk arkiv