Forslag til Fritid ved Vandet.

I forbindelse med omlægning af havnefronten - Nysø til Dalen – er her nogle punkter til inspiration.

Kort

Numrene på kortet refererer til nedenstående punkter. (klik på kortet for at se større billede)

1. Fra Nysø til kysten vest for Lille Pouls Værksted, ved siden af ishuset. Etableres en stensætning ude i vandet, 1,5 meter over vandet og 2 meter bred, med fast dæk til gå-, løbe- og cykel på. På denne måde kan ikke sejlende også opleve vandet og udsigten ind imod Nysø. (Markeret som hvid streg på luftfoto)

2. Foran Café Mocca og ishuset etableres en mindre flydebro, som kan anløbes af kano, kajak etc.

3. Havnekontoret fjernes fra havnemolen og der etableres et flydende hus, som eksemplet fra Svendborg havn, dog kun med 1 etage, der etableres kajplads på yderside af dette servicecenter, som også kan indeholde turistkontor. bygningen kan laves med fladt tag. Deroppe fra kan udsigten nydes af besøgende. Der kan være rampe både ned til flydebro og rampe op til fladt tag.

4. Bro 2 skal alligevel renoveres, så her fjernes broen helt, og der uddybes. Derefter flyttes flydebro øst (Bro 4) hen i stedet for Bro 2, og der frigøres plads til udvidet vandsportscenter ved stranden.

5. Der uddybes foran Dambæks Havehus, som gøres til fælleshus, også for ikke sejlere. Foran etableres bådbro til mindre både, der kan f.eks være udlejningsbåde til anvendelse af ikke sejlere.

6. Eksisterende roklubhus fjernes og der etableres et nyt vandsportscenter foran denne plads. Der kan disponeres fra den lille bro mellem bro 3 og 4 og hen til stranden. Der graves ind i landet med f.eks. 3 meter og uddybes, og herefter laves stort fælles slæbested, dette omkranses af lave flydende bygninger, som dem på billedeksempler. ved at disse holdes i én etage, vil der være godt udsyn henover fra landside, og dermed tilgodeses alle de, der er imod byggehøjder. Til roklubbens lange både, kan der bygges lave bådhuse, som ikke er højere end bygningen på vandet ved normal vandstand. Dermed holdes det frie udsyn.

Pladsen der bliver fri efter Roklubbens hus er væk, bruges til parkering og opbevaring af både om vinteren i sammenlægning med Sejlklubbens plads, som renoveres.

7. I forbindelse med aktivitetshuse til vandsport udlægges bro til mindre både modvest og bro til badeanstalt mod øst.

8. Øst for stranden, som gerne må udvides 30 meter mod øst, anlægges en stensætning med gang areal ovenpå, samt en bænkeplads for enden. som skal være handicapvenlig, og hænge sammen med stien der kommer bag om stranden og denne vej ud, som skitseret ved den røde tråd.

 9. Den hvide cirkel ved stranden udlægges til ungdomsaktiviteter og udendørs fitness, som også vil kunne anvendes af Wellnesscentret på Frederiksminde Strandhotel.

10. Det hele bindes sammen med stien, som den røde tråd, hvor der skal være godt lys, så der kan nydes gå- og løbeture også i mørke.

Med venlig hilsen

Christian Knudsen